Change of treatment. Byte av behandling

img_2734

???? Please scroll down for English

?? Efter en seg start på min behandling så har doktorn nu beslutat att jag ska få en mildare behandling. Istället för de tre sista behandlingarna var tredje vecka ska jag nu få en svagare dos varje vecka istället. Dessutom ger de mig droppet genom en kanyl som sätts in vid varje tillfälle istället för att sätta in en ny PICC-line. Dock så måste jag få en PICC-line insatt för den sista av de tre första behandlingarna som jag ännu inte fått. Den kommer att sättas in och tas bort direkt efter sista behandlingen så jag slipper behöva få den omlagd.

Det känns som en befrielse att inte ha ngt föremål halvt inne och utstickande ur kroppen ? Det känns överdrivet jobbigt att ta blodprov och få kanyler insatta. Två försök och sen bytte sköterskan ut sig och tidigare samma morgon blev jag stucken tre gånger i armen för att få ut lite blod ???

Sen har jag fortfarande blodförtunnande  sprutor som skall tas varje dag. Greger har nu tagit över jobbet som sjuksyrra. Han tycker att jag sjåpar mig men jag måste bara förbereda mig ? I min förberedelse ingår det att jag spänner mig som en fiolsträng och säger aj INNAN nålen sticks in ?

img_2732

Jag tror att jag ska få en ny rekvisition på peruk i januari och då funderar jag på denna söta lilla peruk ?

Tack för besöket på min blogg! ❤️❤️❤️

????

img_2734

After a very slow start with my Chemo therapy, the doctor has now decided to give me a smaller dose every week instead of every third week. I’m also to be given the treatment through a pediatric needle instead of the PICC-line. We’re also waiting with the third treatment and go straight to the second half which now is 9 treatments every week and finishing of the whole thing with the left out “third treatment” which has to be given through a PICC-line. They will pull it straight after the medicine has gone through.

Its such a huge relief to not have something half stuck inside and hanging out from my body ? It’s agony to have to have pediatric needles puncture the skin every other day as it seems. It took three attempts to put it in the perfect spot last time. And earlier that morning it took three attempts just to draw blood as well ???

I still have the shots to give myself to get rid of the blood clot as well. Greger is now my nurse. He thinks I’m overly sensitive and way to tense. I just need to prepare for the pain. I prepare by getting as tense as I can and saying ouch BEFORE it hurts ?

img_2732

I’m probably getting a new wig in January. Maybe this cute little one? ?

Thank you for reading my blog! ❤️❤️❤️